شایعه

به نام خدا

شایعه یک حربه اساسی در جنگ برای بکارگیری نیروهای خود دشمن علیه دشمن میباشد. حال با حبس شایعه دشمن را مایوس کنیم. واین ممکن نیست مگر با بالا بردن بصیرت عمومی مردم . واما ابتدای تقویت بصیرت ارتباط با خالق هستی با خواندن قرآن و عمل به آن و دوستی با آشنایان این راه یعنی مومنین و خواندن و عمل به احادیث صحیح  انبیا و اولیاء الهی هست .

والسلام

/ 0 نظر / 29 بازدید