آلمان

بسم الله الرحمن الرحیم

باسلام به تمامی آزادی خواهان واقعی و حق طلبان

آلمان کشوری بسیار خوب و با مردمی خوب و حق طلب در اروپا ست ،جوانان تشنه حقیقت این سرزمین را میتوان از روح شاعر بسیار محترم آن سرزمین" گوته "سراغ گرفت اگر همه جوانان دنبال حقیقت واقعی باشند میتوان امید به داشتن جهانی آرمانی را در سر پروراند، فقط اینو میدونم که داره دیر میشه اگر از آلمان کسی این مطلبو میخونه حتما فعالیت در محور حق را شروع کنه و پایگاه حق را در آن سرزمین پایه گذاری کند؛ در محل کار خود یا در محل زندگی خود یا هر جائی که انسان حق طلبی میشناسد .

حمایت ویاری خداوند یگانه، نشانه حقانیت شماست با سایت رهبر جهان و بشریت امام خامنه ای دائما در تماس باشید .

آفتاب آمد دلیل آفتـــــــــــــــاب             چون دلیلت باید از وی رو متاب

/ 0 نظر / 19 بازدید